“Göstergeler Işığında Türkiye’de Yükseköğretimin Mevcut Durumu” Konulu Konferans Sunumu
Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünün düzenlediği “Göstergeler Işığında Türkiye’de Yükseköğretimin Mevcut Durumu ” konulu konferansta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir S. GÜR tarafından sunulan sunum dosyası duyuru ekinde paylaşılmıştır.