Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarına İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz’da “Uluslararası Akreditasyon Kuruluşlarının” tanınma ölçütleri ile tanınma başvurusu, başvuru değerlendirme ve karar süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz (Sürüm 2.0) duyuru ekinde paylaşılmıştır.