11. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI
11. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

11. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Programı:

Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)  koordinatörlüğünde Dicle Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (D Ü HADEK) tarafından 25 Kasım-4 Aralık 2019 tarihlerinde Araştırıcılara (A Kategorisi) ve Hayvan Bakıcılarına (C Kategorisi)  yönelik Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası programı düzenlenecektir.

Bu eğitim programının amacı deney hayvanları ile yapılacak bilimsel araştırma, öğretim ve sağlık uygulamalarında çalışacak kişilerin gerekli bilgi-beceriye sahip olmasını ve deney hayvanlarına karşı etik ilkeleri gözetmesini sağlamaktır.

Kursiyerlere deney hayvanlarına yaklaşımda uymaları gereken mevzuat, etik ilkeler, hayvanların özellikleri (anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, biyokimyası), hayvan refahı, hayvan bakım ve beslenmesi, iş güvenliği ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu eğitim programında başarılı olan araştırmacılar “Araştırmacılara Yönelik (A kategorisi) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası”nı, hayvan bakıcıları “Hayvan Bakıcılarına Yönelik (C Kategorisi) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası”nı almaya hak kazanacaktır.

Kurs Programı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 02.04.2019 tarih ve 2019/3 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Teorik dersler ve sınavlar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi seminer salonunda, uygulama dersleri ise DÜSAM laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Eğitim alınacak hayvan türleri fare, sıçan ve tavşan olacaktır.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programında; derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Kurs sonunda yapılacak olan sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Eğitimin Gün Ve Saatleri

25 Kasım-4 Aralık 2019 tarihleri arasında 10 gün sürecek olan eğitim programında 40 saat teorik 35 saat pratik olmak üzere toplam 75 saat ders görülecektir. Dersler 08:00-17:00 arasında görülecektir.

Önemli Tarihler

ÖN KAYIT       TARİHLERİ : 14 Ekim-18 Kasım 2019 tarihleri arası

KESİN KAYIT TARİHLERİ 18-24 Kasım 2019 tarihleri arası

KURS TARİHİ                       25 Kasım-4 Aralık 2019

 

Ön Kayıt

Eğitim Programına ön kayıt esnasında; katılımcıların  http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/arastirma-merkezleri/saglik-bilimleri-uygulama-ve-arastirma-merkezi  adresinde duyurular kısmında bulunan başvuru formunu doldurması ve DÜSAM Müdürlüğünün belirtilen Ziraat Bankası hesabına yatırılan ön kayıt ücretinin makbuzuyla beraber DÜSAM Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt 14 Ekim- 5 Kasım 2019 tarihleri arasındadır. Bu tarihler sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ön kayıt ücreti 150 TL dir.

Kesin Kayıt

Kursa kabul edildikleri kendilerine bildirilen kursiyerler,  11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında kayıt ücretlerinin banka dekontunu DÜSAM sekreterliğine teslim etmesiyle (elden veya mail ile) kayıtlarını tamamlayacaklardır. Ön kayıt yaptırıp kesin kayıt yaptırmayan adayların ön kayıt ücretleri geri iade edilmeyecektir. Kesin kayıtlar ön kayıt sırasına göre yapılacaktır.

Katılım Ücretleri

Katılımcı sayısı 40 olacaktır (Dicle Üniversitesi personeli ve öğrencileri önceliklidir).

Öğrenci                     : 650 TL

Kurum  İçi                  : 750 TL

Kurum Dışı                : 850 TL

Hesap Numarası

Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi

IBAN No: TR02 0001 0000 9163 3281 3150 01

ALICI: DÜSAM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İletişim

Adres:  Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜSAM)  Etik Kurul Sekreterliği.

Telefon:  0412-2488431 Dahili: 3956

e-mail:  dusam@dicle.edu.tr