Yabancı İşbirlikleri

Öğrenciler ve Öğretim Elemanları İçin Yurtdışı Bireysel Eğitim Destekleri

Karşılıklı Öğrenci Değişimi (StudentMobility – SM)

Erasmus programı kapsamında öğrencilere yüksek öğretimin ilk yılındakiöğrenciler hariç, doktora dahil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasındavarılan anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki birüniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay arasında eğitim desteğisağlamaktadır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, (ECTS) sayesinde misafir olunanülkede geçirilen zaman ve harcanan emeğin öğrencinin kendi üniversitesitarafından tamamen tanınması sağlanmaktadır.

Karşılıklı Akademisyen Değişimi (TeachingStaff Mobility–TS)

Erasmus programı diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan dersleriüniversitenin resmi müfredatının içinde yer alan genellikle kısa süreli misafiröğretim görevlisi olarak verecek öğretim elemanına destek sağlamaktadır.Verilen destek misafir olunan ülkede ders verme sonucu ortaya çıkan ekmasraflara katkı olarak düşünülmektedir.

Karşılıklı Değişimin Organizasyonu(Organisation of Mobility – OM)

Erasmus programı kapsamında değişim programında en uygun şartlarınoluşturulması için yükseköğretim kurumlarına destek sağlanmaktadır. Sözkonusuşartların ve imkanların oluşturulması ile sonuçlara ulaşmaya çalışılmaktadır:a) Öğrencilerin diğer katılımcı ülkelerde, işbirliği yapılan kurumlarda misafirolarak kaldıkları süreleri ve yaptıkları çalışmaların karşılıklı tanınması; b)Öğretim Elemanlarının akademik programlara tam olarak bütünleştirilmiş kısasüreli dersleri (veya görevleri) misafir öğretim üyesi sıfatıyla sorunsuzverebilmesi; c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ve Diploma Eki (DS)uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit TransferSystem – ECTS)

Erasmus programı, akademik kredi tahsisi ve transferi için geliştirilmişbir sistem olan ECTS’in tanıtılması, uygulanması ve/veya yaygınlaştırılması ileilgili etkinlikleri de desteklemektedir. ECTS destek mekanizmaları şunlardır:daha önceden ECTS için Erasmus desteği almamış kurumlara ECTS’e başlamadesteği, bütün lisans ve yüksek lisans programlarında ECTS’i uygun şekildehayata geçiren kurumlara verilen ECTS etiketi, ECTS etiketi olan ve ECTSkredilerini biriktirmek için gerekli mekanizmalarını kurmak isteyen kurumlarasağlanabilecek ECTS Kredi Biriktirme desteği, ihtiyaç halinde başvurabilecekECTS/DS Danışmanları ve ziyaretleri.

Yoğun Programlar (Intensive Programmes – IP)

Avrupa boyutu içermek kaydı ile kısa süreli (10 günden 3 aya kadar) kurslardüzenleyen üniversitelere maddi destek verilebilmektedir. Mali destek,birbirini takip eden bir, iki veya üç yıla kadar verilebilmekte ancak, her yılkatılımcı grubunun farklı ve/veya konunun (alanın) farklı olması şartına bağlıolmaktadır.

Müfredat Geliştirme Projeleri (Curriculum DevelopmentProjects – CD)

Bu projelerde farklı ülkelerden en az üç kurum bir araya gelerek birakademik program, bir modül veya bir yüksek lisans programı geliştirmek üzerekaynaklarını bir havuzda biriktirirler. Bu projeler tüm akademik alanlardayapılabilir ve bunlar için mali destek en fazla üç yıldır.