Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ertelendi

Bilindiği üzere 18/02/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) gereği 01/01/2020 tarihi itibariyle harcama birimlerimizde 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında çalışan personellere ait vergi ve sosyal güvenlik kesintileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmeye başlanacaktı ancak 04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete ile tebliğin yürürlüğü 01/07/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bu sebeple 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında çalışan personellere ait bildirgeler eskisi gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun e-bildirge v2 üzerinden gönderilecektir. 

Şayet yeni bir erteleme olmaz ise Temmuz 2020 dönemine ait  vergi ve sosyal güvenlik kesintileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ebeyanname programı üzerinden MUHSGK 1003A seçilerek gönderilmeye başlanacaktır.

Resmi gazete linki https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200404-5.htm