Ağ Hizmetleri Planlama ve Destek Birimi

Network Yönetim ve Destek Birimi Görev ve Sorumlulukları

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Network Yönetim ve Destek Birimi; Dicle Üniversitesi Merkez ve ilçe Kampüslerindenetwork sistemlerinin işletilmesi, arızaların tespit-onarım-takibi ile altyapıplanlanması ve projelendirilmesinden sorumludur.

Görev ve Sorumluluk Alanları;

  • Dicle üniversitesinde yeni yapılan binalarıngerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, ağ projesinin hazırlanması,alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerininhazırlanması. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi ve işin eksiksizteslim alınması. Binanın Dicle Üniversitesi Network ağına dâhil edilmesi.
  • Üniversitedeki mevcut binalardaki sistem odalarında bakım, düzenleme ve optimizasyon çalışmalarının yapılması.
  • Ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması.
  • Kablolu-kablosuz internet hizmeti ve IP Telefon, kampus otomasyon sistemleri, LCD ekranlar ve kamera sistemlerine altyapı sağlanması.
  • Kullanılan programlar yardımıyla ağ performansının ve durumunun sürekli izlenmesi.
  • Ağ haritasının güncel tutulması ve kayıt altına alınıp raporlanması.
  • BİM Talep Takip Sistemi aracılığıyla gelen internet arızası talepleri ve ağ ile ilgili taleplere gerekli müdahalelerin yapılması.