YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI YAPILDI
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI YAPILDI

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI YAPILDI

Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGG) 29 Ocak Çarşamba günü Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) performans raporu, prosesler ve iç tetkik sonuçlarının değerlendirildiği toplantıya Senato Üyeleri, Üniversite Kalite Komisyonu üyeleri, proses sorumluları, birim kalite komisyonları, daire başkanları ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversitemiz Kalite Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Hasan BAYINDIR, Kalite kavramı ve tarihçesi konusunda kısa bir bilgi vererek eski çağlardan beri kalitenin insanoğlunun yaşamında önemli yer tuttuğunu ve bunun yasalara konu olduğunu belirtti. Sanayileşme ve kentleşmenin bu sayede hızla geliştiğini, Babil Kralı Hammurabi’nin yasalarından 229. maddeyi anımsatarak  “bir duvarcı yaptığı duvarı sağlam yapmayıp, ev sahibinin yıkılan duvar altında kalarak ölmesi ile sonuçlanan olayda duvarcı bunun bedelini canı ile öder” hükmünden günümüzden yaklaşık 3.500 yıl önce, kaliteli hizmet üretmenin ve denetimin titizlikle yapıldığını dile getirdi.  BAYINDIR, Üniversitemizde Kalite Güvence  Sisteminin kurumsallaşması kapsamında yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını elde ettiklerini; 2019 yılında TS EN ISO 9001: 2015 KYS Belgesini aldıklarını ve TÜMA’nın 2019 yılı raporuna göre öğrenci memnuniyeti açısından üniversitemizin ülkemizdeki ilk 10 üniversite içerisinde yer aldığını buna ilaveten üniversitemizin ülkemiz ve dünya ölçeğindeki sıralamasının yükseltilmesi için bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.  

Bir önceki YGG toplantısında alınan kararlar ve bu kararlara ilişkin faaliyet durumunu değerlendiren Kalite Geliştirme Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet KARAKAPLAN ise konuşmasında hedefler ve gerçekleşme oranları hakkında detaylı bilgi verdi. KARAKAPLAN ayrıca hedeflerin ulaşılabilir, net ve bir yıllık zaman dilimine yönelik olması gerektiğini dile getirirken belirlenen hedeflerin takibine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Eyyüp TANRIVERDİ ise birinci oturumun sonunda toplantı hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. TANRIVERDİ konuşmasında üniversite hedeflerinin birimlerden gelen hedefler doğrultusunda belirlendiğine dikkat çekerken, birimlerde hedef ve risklerin belirlenmesi süreçlerinin önemine vurgu yaptı.

Toplantının ikinci oturumu saat 14.00’te YGG gündem maddelerinden proses faaliyetlerinin sunumu ve değerlendirilmesiyle başladı. Değerlendirmenin ardından Öğr. Görevlisi Murat UÇAN, öğrenci, çalışan ve yemekhane memnuniyet anketlerinin sonuçlarına ilişkin detaylı bir sunum yaparken, Doç Dr. Neşe ÜZEN de iç tetkikler ve bu tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında bilgi verdi.

Toplantı YGG gündem maddelerinin oylamaya sunulmasının ardından sona erdi.