YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN

YURT DIŞINDAN ALINACAK ÖĞRENCİLERİN

KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

AKADEMİK BİRİM

KAYIT TARİHİ

Ekteki Listede bilgileri bulunan adayların

10 Ekim 2019 tarihi (Perşembe günü) en geç saat 15.00’da

Öğrenci Yaşam Merkezi Zemin Katta bulunan Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekir.

Sadece Tıp Fakültesini tercih eden TC uyruklu veya uyruğundan biri TC olan adaylar, kontenjanın dolu olması sebebiyle listeye dâhil edilmemişlerdir.

Komisyon üyeleri huzurunda ülke ve uyruk durumu da göz önünde bulundurularak gelen adaylar arasından puan durumuna göre kontenjan sayısı kadar kayıt alınacaktır.

Belirlenen saatte gelmeyen adayın kaydı alınmaz ve aday herhangi bir hak iddia edemez.

İncelemeler sonucunda yanlış beyanda bulunarak kendilerine avantaj sağladığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları iptal edilecek ve haklarında gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

Tüm Fakülte ve Yüksekokullar

Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar

11 Ekim 2019

Tarihi Mesai Bitimine kadar Kesin Kayıt İşlemini Gerçekleştirmek Zorundadırlar-Bu tarihte Kayıt Yapmayan Aday Herhangi Bir Hak İddia Edemez)

04.07.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına mahsus olmak üzere; Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10'unun aşılmamasına karar verilmiştir” denildiğinden Tıp Fakültesinin söz konusu kontenjanı birinci ve ikinci ilan döneminde doldurulmuştur. Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde ise birer adet TC uyruklu veya mavi kart kontenjanı kalmıştır.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)-Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesi ile transkriptin (not durum belgesinin) aslı ve noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi. (Ülkemizde açılan Suriye okullarından geçici lise diploması alan öğrencilerin Açıköğretim Lisesi Diplomasını getirmeleri zorunludur)

 2)-Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı, (Lise eğitimini Türkiye de tamamlayan adaylardan Denklik Belgesi istenmeyecektir)

3)- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Sonuç Belgesi aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslı görüldükten sonra onay işlemi tarafımızdan yapılacaktır),

4)-Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın onaylı örneği,

5)-Varsa Türkçe Yeterlik Belgesinin (TÖMER) aslı veya onaylı örneği (Eğitimini ülkemizde tamamlayan adaylardan TÖMER Belgesi istenmeyecektir),

6)-Öğrenim ücreti dekontu, (Öğrenim ücreti, kesin kayıt işleminden sonra Türkiye Vakıflar Bankasına yatırılacaktır, ayrıca, Üniversitemiz Kampüsünde Vakıflar Bankası Şubesi bulunmaktadır.) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve Suriye Uyruklu adaylar hariç olmak üzere diğer Ülkelerin uyruğundaki adaylar aşağıda belirlenen tutarları katkı payı (harç) olarak iki eşit taksitle yatırmak zorundadırlar.

7)-Yabancı Uyruklular için Kimlik Numarası, (YU) (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınacaktır)

8)-2 adet vesikalık fotoğraf.

9)-İkamet Tezkeresi ve öğrenim vizesi örneği (kesin kayıt yaptırdıktan sonra Yükseköğrenim kurumunun bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü’nden veya GÖÇ İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerden alınacaktır.)

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1)-Eksik belge ile başvuranlar ve kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yapmayanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

2)-Kayıtlar, adayın kendisi veya noterden vekâlet vereceği vekili tarafından yapılır.

3)-Yerleşen öğrencilerden Türkçe bildiğini belgelendirmeyenler (TÖMER Belgesi olmayanlar) Türkçe düzeyleri Üniversitemiz Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu binasında yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna veya TÖMER tarafından yapılan sınava göre belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir. (Ortaöğretimini Ülkemizde tamamlayanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmeyecektir)

4)-Belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru bulunan bölüm/programlar için ülke barajı dikkate alınarak yerleştirme yapılmıştır. Listede görülen puanların farklılıkları bundan kaynaklanmaktadır.

5)-Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümü İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dallarına kayıt yaptıracak öğrenciler, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girip en az 60 puan almak zorundadırlar. Altmış (60) ve üzeri puan alamayan adaylar herhangi bir kurum veya kuruluşta bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.