YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI
Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı 29 Ocak 2020 tarihinde (Çarşamba Günü) Saat 10:00'da Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi E Salonunda yapılacaktır.