YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILACAK DERSLER

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YAZ ÖĞRETİMİ DÖNEMİ İLE İLGİLİ DUYURU

A-GENEL BİLGİLER

1-  Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına imkân sağlamak,

2- Öğrencilere, düşük notla geçtikleri derslerde, notlarını yükseltme imkânı sağlamak,

3- Bulunduğu döneme kadar almakla yükümlü olduğu bütün dersleri alıp başaran öğrencilerin bir üst yarıyıl veya yıldan ders almalarına imkan sağlamak,

4- Misafir öğrencilerde dâhil olmak üzere derslerin çakışmaması koşuluyla en fazla oniki kredilik ders alınabilir.

5- Birinci sınıf öğrencisi, üçüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi ise dördüncü sınıftan ders alamaz,

6- Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci, final sınavına giremez.

7- Öğrenci, aynı zamanda hem staj yapıp hem de yaz öğretiminde ders alamaz,

8- Öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunun izniyle, Dicle Üniversitesi yaz öğretiminde açılmayan dersleri içerikleri ve kredilerinin aynı veya daha fazla olması kaydıyla öğrenimi boyunca mezuniyeti için almakla yükümlü olduğu ulusal veya AKTS kredisi toplamının en fazla %20’sine kadar yaz öğretimine yer veren ve öğrencilerimizin Üniversitemize yerleştikleri yılda kayıt oldukları programın taban puanından daha yüksek veya eşit olan diğer bir yükseköğretim programından ders alabilirler.

9- Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri ise üniversitelerinin bilgisi dâhilinde  Dicle Üniversitesinde açılan yaz öğretimi derslerine kayıt yaptırabilirler.

10 -Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz.

11 -Yaz Okulu sonucunda uygulamalı dersler dışında sadece bir dersten başarısız olan öğrenciler için Eylül ayı içerisinde yaz okulu sonrası tek ders sınavı yapılacaktır. Bu sınava sadece yaz okuluna devam eden öğrenciler girebilirler.

 

B-BAŞVURU SÜRECİ

1- Üniversitemiz öğrencileri, kendilerine ait otomasyon sayfasından yaz öğretiminde açılan derslere yaz okulu takviminde belirtilen tarihler arasında kayıt yapacaklardır.

2- Diğer Üniversite öğrencileri ise  http://obs.dicle.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  linkinden mail adresini gireceklerdir, girdikleri mail adresine gönderilen şifre ile sisteme giriş yapacaklardır. Sistemin kullanımı ile ilgili hazırlanan ekran görüntüleri ve metni dikkatlice inceleyiniz.

3- Kesinleştirilen ders kayıt işleminden sonra danışman onay verecek veya ekle /sil yapacaktır.

4- Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin kesin kayıt yapması gerektiği Üniversite Yönetim Kurulunca kararlaştırıldığından, yeteri sayıda kayıt yapılmayan dersler kayıt planından çıkarılacaktır.

 

C-ÜCRET YATIRMA

1- Yaz okulunda açılan derslere kesin kayıt yaptıran öğrenciler, yaz okulu takviminde belirtilen tarihler arasında yaz okulu ücretini öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesinden “yaz okulu ücreti” olduğunu belirtmek suretiyle yatıracaklardır. (Misafir öğrenciler de başvuru onay ve ders kayıt işleminden sonra belirlenen öğrenci numarası ile bankaya ücret yatıracaklardır.)

 

2- Yaz okulunda açılması planlanan dersler için ücret yatıran ancak dersler başlamadan feragat eden öğrencilerin yatırmış oldukları ücret iade edilecektir. Yeterli başvuru sağlamadığı için açılmayan dersler için ücret yatıranlar hariç olmak üzere, yaz okulu eğitim-öğretimi başladıktan sonra ücret iade talebinde bulunanların yatırmış oldukları ücretler iade edilmeyecektir.

 

3- Ücret yatırma işleminden sonra yeterlik sağlamayan dersler otomasyon ortamından silinecektir. Öğrenciler, silinen dersin yerine yeni ders ekleyebilir, ilave ücret tahakkuk ettirilmesi durumunda ise belirlenen ücret tahsil edilecektir. Fazla ücret yatıran öğrenci ise dekont ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmaları durumunda ücretleri iade edilecektir.

   


Ders içerikleri için:  http://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna