ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS PROGRAMLARINA DİKEY GEÇİŞ SINAVI SONUCUNDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ KAYIT DUYURUSU

       2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

         DİCLE ÜNİVERSİTESİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

 

 

     2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri     Daire Başkanlığında (Merkezi Öğrenci İşleri) yapılacaktır.

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER / KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER     

1 -DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile yerleşenler için Önlisans Diplomasının aslı ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı. (aslı görüldükten sonra iade edilecektir)

2 -Transkript (Not Durum Belgesi)

3- İlahiyat Lisans Programına (İLİTAM) yerleştirilenler, öğrenim ücretinin 1.taksidini öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankasının herhangi bir Şubesinden 20 Eylül 2019 tarihine kadar yatıracaklardır.

4) E rkek öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmasında askerlik yönünden bir sakıncası olmadığına dair belge veya terhis belgesi.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Kesin kayıt için, adayın bizzat kendisi tarafından veya mazereti olanların noter vekâletnamesi vermeleri koşuluyla bir başkası tarafından da kayıtları yapılabilir.

2- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

3- Üniversitemiz Fakülte ve yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için yeni kayıt yaptıkları tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde kayıt yaptıracakları bölüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirler. İlgili birim yönetim kurulunca muafiyet istekleri ve intibak işlemleri değerlendirilip karara bağlanır.

 

 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YIL İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

AKADEMİK BİRİMLER

2019-2020 ÖĞR.YILI

YATIRILMASI GEREKEN

YATIRILMASI GEREKEN

ÖĞRENİM ÜCRETİ

1.TAKSİT TUTARI

2.TAKSİT TUTARI

TOPLAMI

(GÜZ DÖNEMİ)

(BAHAR DÖNEMİ)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ (İLİTAM)

1.528 TL

764 TL

764 TL