ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YEMEK FİYATLARI
Üniversitemiz akademik ve idari personeli yemek fiyatları değişmiştir. İlgili tablo ektedir.