SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

        Üniversitemize 12 (on iki) Temizlik Görevlisi ve 8 (sekiz) Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet sürekli işçi alımına ilişkin 09-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları ekteki listede açıklanmıştır. Sözlü sınavını kazanan adayların, aşağıda istenen evraklarla birlikte 14.09.2020 18/09/2020  saat  17.00’a  kadar Personel Daire Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

       Sınavda başarılı olup başvuru süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar ile ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar yasal haklarını hukuken kaybedeceklerinden yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi gereği bu duyuru, 7201 sayılı Tebligat Kanununca bu ilan tebliğ hükmündedir. Adayların adresine posta yolu ile herhangi yazılı bir tebligat/iletişim yapılmayacaktır.İSTENİLEN BELGELER  

1- Görevini Yapmasına Engel Olmadığına Dair Rapor
(Aile Hekiminden Alınacaktır.)

2- Son altı ayda çekilmiş 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf

3-Atama Formu ( Atama Formu Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır. )