SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Üniversitemize 15 (on beş) Temizlik Görevlisi, 10 (on)  Engelli Temizlik Görevlisi ve 5 (beş) Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 30 (otuz) sürekli işçi alımına ilişkin 26-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları ekteki listede açıklanmıştır.

     Sözlü sınavını kazanan adayların a şağıda istenilen belgelerle birlikte 20/03/2020 saat 17.00’a kadar Personel Daire Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Sınavda başarılı olup başvuru süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar ile ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

      Bu ilan tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İlanen Duyurulur.

 

 

İSTENİLEN BELGELER

1- Sağlık Kurulu Raporu  (Görevini Yapmasına Engel Olmadığına Dair Rapor)

2- Son altı ayda çekilmiş 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf

3-Atama Formu ( Atama Formu Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır. )