SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI SONUCU BELGE TESLİM EDECEK YEDEK ADAYLARIN LİSTESİ

 

          Üniversitemize 15 Temizlik Görevlisi, 10 Temizlik Görevlisi (Engelli) ve 5 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 30 sürekli işçi alımına ilişkin İş-Kur tarafından 15/01/2020-20/01/2020 tarihleri arasında ilana verilen ve Diyarbakır 4. Noterliği tarafından 31/01/2020 tarihinde Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezinde çekilen kura sonucunda yedek aday olarak seçilenler arasından başvuru şartlarının tamamını taşımayanlar ile evrak teslim etmeyen kişilerin yerine noter kurasındaki sıralamaya göre yedek aday olarak belirlenen Temizlik İşçisi için 12 inci sıralamadaki aday ile Güvenlik Görevlisi için 20 inci sıralamadaki adayın adı, soyadı ekteki listede belirtilmiştir.  Aşağıda istenilen belgelerle birlikte 13/02/2020 tarihinde (Perşembe Günü) saat 17.00’a kadar Personel Daire Başkanlığı (Sürekli İşçi Personel Bürosuna) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

      Bu ilan tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. Belgelerini ibraz etmeyen veya eksik teslim eden adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

 

    İlanen duyurulur.

 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (GENEL) ALIMINDA YEDEK ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

 

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 (adet) Fotoğraf

  Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

 

 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (GENEL) ALIMINDA YEDEK ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

 

  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 (adet) Fotoğraf

  Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

  Geçerli özel güvenlik kimlik kartının Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

  A2 Ehliyet