SÜREKLİ İŞÇİ HASTA BAKIM ELEMANI ALIMI NOTER KURASI SONUÇLARI VE BELGE TESLİM SÜRECİ

   Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 38 (otuz sekiz) adet Hasta Bakım Elemanı için ilana verilen ve Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listede yer alan kişiler arasından 10/07/2020 tarihinde Diyarbakır 4.Noterliği tarafından gerçekleştirilen kura sonrasında belirlenen kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adaylara ilişkin isim listeleri ekte yer almaktadır.

    Diyarbakır 4.Noterliği tarafından gerçekleştirilen kura sonrasında atanmaya hak kazanan asıl adayların aşağıdaki istenilen belgeleri 13/07/2020 tarihinden 17/07/2020 Cuma günü saat 17.00’a kadar Personel Daire Başkanlığı (Sürekli İşçi Personel Bürosuna) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

  Başvuru süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar ile ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların yerine noter kurasına göre belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

    

       7201 sayılı Tebligat Kanununca bu ilan tebliğ hükmünde sayılır. Belgelerini ibraz etmeyen veya eksik teslim eden adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.


HASTA BAKIM ELEMANI ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

 

  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Diploma/Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

Sağlık Raporu (Görevini Yapmasına Engel Olmadığına Dair Rapor)

Son altı ayda çekilmiş 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf

Aile Tablosu (e-Devletten Çıkartılacak)

SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten Çıkartılacak)

AGİ Formu (Bilgisayardan Çıkarılıp Elle Doldurulacak)