SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN MÜLAKAT SINAVI USUL VE ESASLARI
  1. Mülakata girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu mülakatlarda, başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan soruları ile  bilgisini ölçmeye yönelik sorular ve adayların sözlü ifade yeteneği, Özgüveni, ikna kabiliyeti  ve inandırıcılığı göreve uygunluğu gibi ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.
  2. Söz konusu soruların puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
  3. Söz konusu mülakat puanı, toplam 5 kişiden oluşan mülakat komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının, aritmetik ortalaması (toplam puan/5) alınarak elde edilecektir.
  4. Yapılan mülakat sınav sonucunda Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.


   

 

Soru Türü

 

 

Meslek Bilgisi ve Becerisi 1. Soru

 

 30 Puan

Meslek Bilgisi ve Becerisi 2. Soru

 

 30 Puan

Sözlü İfade Yeteneği

 

 20 Puan

Özgüveni, İkna kabiliyeti

ve İnandırıcılığı                       

 20 Puan

 

Toplam

 

 

100 Puan