SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI TEMİZLİK PERSONELİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

           Dicle Üniversitesi Sürekli İşçi alımına yönelik;

  1. 12 (On iki) Temizlik Görevlisi,
  2. 8 (Sekiz) Güvenlik Görevlisi olmak üzere;

Toplam 20 (yirmi) adet sürekli işçi alımına ilişkin, Türkiye İş Kurumu tarafından 18/06/2020-22/06/2020 tarihleri arasında ilana verilen ve başvuruda bulunan adayların 10/07/2020 tarihinde gerçekleştirilen noter kurası sonrasında asıl ve yedek adaylardan belgelerini teslim eden ve sözlü sınava girmek için gerekli başvuru şartlarını taşıyan adayların listesi ekte yer almakta olup sözlü sınav yeri, tarihi ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

           Sınava girecek adayların nüfus cüzdanları ile birlikte sınav günü ve saatinde belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi gereği bu duyuru, 7201 sayılı Tebligat Kanununca bu ilan tebliğ hükmündedir. Adayların adresine posta yolu ile herhangi yazılı bir tebligat/iletişim yapılmayacaktır. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

 

UNVAN

SÖZLÜ SINAV GÜNÜ VE SAATİ

SÖZLÜ SINAV YERİ

AÇIKLAMA

Temizlik Görevlisi

09/09/2020

Çarşamba

 

Saat: 09.00/17.00

Dicle Üniversitesi Rektörlük Binası Giriş Katı Toplantı Salonu

 

Belirtilen tarih ve saatte sözlü sınava katılmayan adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedeceklerdir.

Güvenlik Görevlisi

10/09/2020

Perşembe

 

Saat: 09.00/17.00

 

Dicle Üniversitesi Rektörlük Binası Giriş Katı Toplantı Salonu

-Belirtilen tarih ve saatte sözlü sınava katılmayan adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedeceklerdir.