SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI TEMİZLİK PERSONELİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ NOTER KURASI SONUÇLARI VE BELGE TESLİM SÜRECİ

    Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 12 (on iki) adet Temizlik Personeli ve 8 (sekiz) adet Güvenlik Görevlisi sürekli işçi alımı için ilana verilen ve başvuruda bulunan adayların 10/07/2020 tarihinde Diyarbakır 4.Noterliği tarafından gerçekleştirilen kura sonrasında belirlenen açık iş ilan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday olarak belirle nen adaylara ilişkin isim listeleri ekte yer almaktadır.

    Temizlik Personeli ve Güvenlik Görevlisi alımı için Diyarbakır 4.Noterliği tarafından gerçekleştirilen kura sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adayların aşağıdaki istenilen belgeleri 13/07/2020 tarihinden 17/07/2020 Cuma günü saat 17.00’a kadar Personel Daire Başkanlığı (Sürekli İşçi Personel Bürosuna) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

        

    Temizlik Personeli ve Güvenlik Görevlisi için sözlü sınava girecek olan adayların sözlü sınav günü ve yeri Üniversitemiz web sayfasından 30/07/2020 tarihine kadar ayrıca ilan edilecektir.

 

     7201 sayılı Tebligat Kanununca bu ilan tebliğ hükmünde sayılır. Belgelerini ibraz etmeyen veya eksik teslim eden adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

 

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

  Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Diploma/Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

Temizlik Hijyen Belgesi (MEB Onaylı)

İlgili yönetmeliğin 5. Maddesi gereği müracaat edenler, belgesini ibraz edeceklerdir

 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

 

  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

  Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

  Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

  Geçerli özel güvenlik kimlik kartının aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

B Ehliyeti