SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SONUCU YEDEK ADAYLARDAN BAŞVURULARI KABUL VEYA RED EDİLEN KİŞİLERİN LİSTESİ

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 12 (on iki) adet Temizlik Personeli ve 8 (sekiz) adet Güvenlik Görevlisi sürekli işçi alımına ilişkin Türkiye İş Kurumu tarafından ilana verilen ve Diyarbakır 4.Noterliği tarafından 10.07.2020 tarihinde, Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura sonucunda asıl aday olarak seçilenler arasından başvuru şartlarının tamamını taşımayanlar ile evrak teslim etmeyen kişilerin yerine noter kurasındaki sıralamaya göre yedek aday olarak belirlenen Temizlik İşçisi için 29’uncu (yirmi dokuz) adaydan 46’ıncı (kırk altı) adaya kadar (46. aday dâhil) Güvenlik Görevlisi İçin sekiz (8) ve dokuzuncu  (9) adaydan 24.07.2020 -28.07.2020 tarihleri arasında alınan belgeler sonucunda başvuruları kabul ve red edilen adayların adı ve soyadı ekteki listede belirtilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununca bu ilan tebliğ hükmünde sayılır. İlanen tebliğ olunur.