SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SONUÇLARI

 

  SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SONUÇLARI VE BELGE TESLİM SÜRECİ

Üniversitemize 15 Temizlik Görevlisi, 10 Temizlik Görevlisi (Engelli) ve 5 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 30 sürekli işçi alımına ilişkin İş-Kur tarafından 15/01/2020-20/01/2020 tarihleri arasında ilana verilen ve başvuruda bulunan adayların 31/01/2020 tarihinde Diyarbakır 4.Noter tarafından gerçekleştirilen kura sonrasında açık iş ilanı sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin isim listeleri aşağıda yer almaktadır.

Kura sonucunda asıl aday olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıdaki istenilen belgeleri 03/02/2020 tarihinden itibaren 06/02/2020 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Personel Daire Başkanlığı (Sürekli İşçi Personel Bürosuna) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava girecek olan adayların kesin listeleri, sınav günü ve sınav  yeri Üniversitemiz web sayfasından 13.02.2020 günü saat 17.00’a kadar ilan edilecektir.

Bu ilan tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. Belgelerini ibraz etmeyen veya eksik teslim eden adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (GENEL) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

İlgili yönetmeliğin 5. Maddesi gereği müracaat edenler, belgesini ibraz edeceklerdir.

 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (GENEL) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

Geçerli özel güvenlik kimlik kartının Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

A2 Ehliyet

 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

Engel durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporunun Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

İlgili yönetmeliğin 5. Maddesi gereği müracaat edenler, belgesini ibraz edeceklerdir.