RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ KESİN KAYIT İLANI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI KESİN KAYIT İLANI

Sonuçlara İtiraz Tarihi

04.09.2019

(Mesai Bitimine Kadar)

Kesin Kayıt Tarihleri

Asıl Kayıtları

Başlama

05.09.2019

Bitiş

06.09.2019 (Mesai bitimine kadar)

Yedek Kayıtları

Yedek Adayların İlan Tarihi

09.09.2019

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri-Başlama

10.09.2019

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri-Bitiş

11.09.2019 (Mesai bitimine kadar)

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

1-Lise diploması

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Vesikalık fotoğraf (1 adet)

4-YKS Sonuç Belgesi

5 –Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Kesin Kayıt Yeri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Öğrenci Yaşam Merkezi / Kampüs/DİYARBAKIR

Kayıt ile ilgili bilgiler

1-Süresi içerisinde kesin kayıt işlemi gerçekleştirmeyen aday herhangi bir hak iddia edemez.

2-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayın kayıt işlemi yapılmaz.

3-Kesin kayıt işlemi adayın kendisi veya resmi vekili aracılığıyla yapılabilir.