Öğretim Üyesi İlanı

11.11.2020 tarihli ve 31301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı


 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve ( http://www.dicle.edu.tr ) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent   kadroları daimi statüde olup adaylar;  başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi,  öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Doçent unvanına sahip olan adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

İlan olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROG.

KADRO UNVANI

DERECE

ADET

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimler

Biyokimya

Doçent(1)

1

1

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimler

Analitik Kimya

Doçent(2)

1

1

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Profesör(3)

1

1

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör(4)

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Roma Hukuku

Profesör(5)

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör(6)

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent(7)

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent(8)

1

1

Mimarlık

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent(9)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesör(10)

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Dr. Öğretim Üyesi(11)

1

1

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Profesör(12)

1

1

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Zootekni

Doçent(13)

1

1

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Zootekni

Doçent(14) *

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör(15)

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent(16)

1

1

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent(17)

1

1

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor Bakımı

Uçak Gövde-Motor Bakımı

Profesör(18)

1

1

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent(19)

1

1

Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi Pr.

Profesör(20)

1

1

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doçent(21)

1

1

AÇIKLAMALAR

1. İlgili alanda doçent olup biyomalzemeler ile romatizmal hastalıkların tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

2. İlgili alanda doçent olup deneysel tasarım ve optimizasyon metodolojisiyle ağır metal tayinleri konusunda çalışmaları olmak.

3. Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak.

4. Sürekli optimizasyon ve istatistik konularında çalışmaları olmak.

5. Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak.

6. Kamu yönetimi alanında doçent olup kamu politikaları ve yönetim örgütlenmesi konularında çalışmaları olmak.

7. Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak.

8. İlgili alanda doçent olup oryantalizm ve hadis oksidentalizmi konusunda çalışmaları olmak.

9. Mimarlık alanında doçent olup mimaride sürdürülebilirlik yaklaşımlar konusunda çalışmaları olmak.

10. İlgili alanda doçent olup gama radyasyon ile elektron paramanyetik rezonansı konusunda çalışmaları olmak.

11. Girişimsel nöroradyoloji alanında deneyim sahibi olup ilgili konuda çalışmaları olmak.

12. Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak.

13. İlgili alanda doçent olup küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda çalışmaları olmak.

14. İlgili alanda doçent olup büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda çalışmaları olmak.

( *YÖK GELECEK PROJESİ kapsamında “Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi” öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere.)

15. Analitik kimya alanında doçent olup elektrokimya konusunda çalışmaları olmak.

16. Fizik alanında doçent olup elektron paramanyetik rezons konusunda çalışmaları olmak.

17. İlgili alanda doçent olup eğitim politikaları ve etik liderlik konularında çalışmaları olmak.

18. Doçentlik unvanını malzeme ve metalurji mühendisliği alanında almış olup metalik malzemelerin kaplanması ve aşınması konusunda çalışmaları olmak.

19. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında doçent olup insan bakım kuramına yönelik çalışmaları olmak.

20. Analitik kimya alanında doçent olup analitik metot geliştirme ve biyomalzeme alanlarında çalışmaları olmak.

21. Analiz ve fonksiyonlar teorisi alanında doçent olup değişken üstlü uzaylar konusunda çalışmaları olmak.