Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden sonraki ilk iş gününden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup  adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent  kadroları daimi statüde olup adaylar;  başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi,  öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavda başarılı olamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime  şahsen başvuruda bulunacaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar İlan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Doçent unvanına sahip olan adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DERECE

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Çocuk Diş Hekimliği

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Eczacılık Temel Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olup pestisitlerin fosfolipit alt sınıflarındaki etkileri üzerine çalışmaları olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçent olup ilgili alanda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup NMR ve Yoğunluk Fonksiyonel teorisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Makro İktisat bilim alanında doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

1

Halkla İlişkiler alanında doçent olup ilgili alanda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup Diyarbakır surları ve koruma sorunları üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup doğal ve nano kompozitlerin işlenmesi veya Grafen kompozitlerin üretimi ve işlenmesi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Profesör

1

1

İlgili anabilim dalında çalışıyor olup doçentliğini kimya bilim alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Genel Jeoloji

Profesör

1

1

İlgili anabilim dalında çalışıyor olup doçentliğini yer bilimleri ve mühendisliği bilim dalında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup medikal onkoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup medikal onkoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup obsesif kompulsif bozuklukta oksidatif stres düzeyleri ile ilgili çalışması olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent olup büyüme faktörlerinin immunohistokimyasal belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Bahçe bitkileri alanında doçent olup bağ yetiştiriciliği ve ıslahı alanında uzman olmak.

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent

1

1

Dahili Hastalıklar Hemşireliği bilim alanında doçent olmak.

Devlet Konservatuvarı

Türk Halk Oyunları

Türk Halk Oyunları

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi Pr.

Doçent

1

1

Kimya alanında doçent olup makromonomerler alanında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Sağlık Bilimlerine bağlı Analitik Kimya anabilim dalında doktora yapmış olup LC-MS/MS cihazı ile metot validasyon çalışmaları yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Hücre Biyolojisi

Doçent

1

1

Hücre biyolojisi alanında doçent olup karyotip analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Psikolojisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup bilgisayar destekli kalıplar ile beton üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup membranların kirleticilere karşı korunması/etkin işletimi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Acil Yoğun Bakımında görevlendirilmek üzere iç hastalıkları doçenti olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup Gastroenteroloji yandal uzmanlığı yapmış olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak ve ilgili alanda doçent olup  halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak ve ilgili alanda doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak ve ilgili alanda doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Cerrahisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup deneysel cerrahi ve göz cerrahisi konularında çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup ovaryum fonksiyonları, östrüs senkronizasyonu ve eksojen hormon uygulamasına yönelik  çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Veterinerlik Parazitolojisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup myiasis ve helmintler konusunda çalışmaları olmak

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup ruminant rasyonları üzerine çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Veterinerlik Zootekni

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup Zom koyunları üzerinde çalışmaları olmak ve çiftlik yönetimi konusunda deneyimli olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olup veteriner anabilim dalları tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Yaban Hayvanları ve Ekoloji

Doçent

1

1

Temel bilimler alanında doçent olup kemirgen sistematiği üzerine doktora yapmış olup yaban hayatı ve ekolojisi (biyoçeşitlilik) konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doçent

1

1

Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında doçent olup ilgili alanda çalışmaları olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Eğitim Yönetimi alanında doçent olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

                             Fen Bilgisi Eğitimi

                  Doçent

1

1

İlgili alanda doçent olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Matematik veya Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

                  Doçent

1

1

Matematik veya Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

                  Doçent

1

1

Matematik veya Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

                  Doçent

1

1

Matematik eğitimi alanında doçent olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Temel eğitim alanı hayat bilgisi eğitimi alanında doçent olmak.

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Hemşirelik Anabilim Dalı hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak.

Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Hemşirelik Anabilim Dalı kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Antrenörlük Eğitimi veya eşdeğer bir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Antrenörlük Eğitimi veya eşdeğer bir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Devlet Konservatuvarı

Temel Bilimler

Temel Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Devlet Konservatuvarı

Türk Halk Oyunları

Türk Halk Oyunları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Çocuk Diş Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora veya Diş Hekimliğinde ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora veya Diş Hekimliğinde ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora veya Diş Hekimliğinde ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Tasarım

İç Mekan Tasarımı Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İç mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Mobilya ve Dekorasyon Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Park ve Bahçe Bitkileri

Peyzaj ve Süs Bitkileri Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Peyzaj Mimarlığı veya Peyzaj Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doğal ve Bitkisel Ürünler veya Kozmetik Ürünler veya Güzellik Uzmanlığı veya Kuaförlük veya Estetisyenlik alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.

Malzeme ve İşleme Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mobilya ve Dekorasyon veya Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Eczacılık Temel Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olup SAHA molekülünün antikanser etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Botanik

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasotik Botanik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Toksikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Klasik Arkeoloji lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Sağlık Yönetimi veya Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olup Sağlık Yönetimi Eğitimi ve Sağlık Politikaları alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Ekonometri Anabilim Dalında doktora yapmış olup bileşen önem ölçüleri alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe Finansman

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Muhasebe ve Finansman Anabilim/Bilim dalında doktora yapmış olup politik risk, finansal okuryazarlık ve işletmelerde sosyal sorumluluk alanlarında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup Basın Tarihi üzerine çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Şehircilik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olup kentsel erişebilirlik ve kentleşme üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İç Mimarlık lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mimarlık lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mimarlık lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olup betonun kırılma mekaniği konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olup RF enerji hasatlama konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olup tabakalı kompozit malzemelerdeki dairesel delik hasarının yama ile tamiri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olup köprü ayaklarındaki yerel oyulmalar konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda sanatta yeterlik eğitimi yapmış olup boyaresim-baskıresim etkileşimi alanlarında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda sanatta yeterlik eğitimi yapmış olup minimalizmin ve analizi konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

İnteraktif Medya Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda sanatta yeterlik eğitimi yapmış olup toplumsal değişimin 20. Yüzyıl ve sonrası döneme yönelik sanatsal yansımaları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Pediatrik Kardiyoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Yan Dal Uzmanı Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Neonatoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Endokrinolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.                                           

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup doktorasını veya Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup doktorasını veya Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

                                                                              Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda tamamlamış olup girişimsel radyoloji sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Laboratuvar Hayvanları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak ve deney hayvanları konusunda çalışmaları olmak

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olup kanatlı mikrobiyolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarım Makineleri

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olup hassas tarım ve ilaçlama makinaları alanında çalışmaları olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili ve Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olup dil öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine çalışmaları olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Mat. Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olup keman eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olup sanat eğitimcisi yetiştirme alanında çalışmaları olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olup Resim-İş Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi alanında çalışmaları olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

                                                                                     İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi