Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Bilindiği üzere 18/02/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) gereği 01/01/2020 tarihi itibariyle harcama birimlerimizde 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında çalışan personellere ait vergi ve sosyal güvenlik kesintileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmeye başlanacaktır.

Bu kapsamda çalışan personeli olan harcama birimlerimize 06/01/2020 tarih ve 2261 nolu yazımıza ve pilot bölge olarak 2017 yılından beri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren Amasya Üniversitesi tarafından hazırlanan ekteki Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi çalışması beyannamelerini hazırlarken yardımcı olacaktır.

Not: Duyuru ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sayfasında sürekli kalacaktır.