Lisansüstü Oryantasyon Programı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ORYANTASYON PROGRAMI

 

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Lisansüstü öğrencilerine tez çalışma süreci ve bundan sonraki araştırma hayatını kolaylaştıracak ve destekleyecek bir ‘Lisansüstü Oryantasyon Programı’ düzenlenecektir.

18 Eylül 2019 tarihinde Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi Konferans Salonu’ nda gerçekleştirilecek olan Oryantasyon Programına, Enstitümüze yeni kaydolan öğrenciler ile halen kayıtlı ve eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler katılabileceklerdir. Oryantasyon programının sabah oturumunda Dicle Üniversitesine bağlı Enstitülere kayıtlı tüm öğrencilere ortak bilgiler aktarılacak, öğleden sonra yapılacak oturumda ise Enstitümüze kayıtlı öğrencilere Lisansüstü Eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları Enstitümüz Anabilim Dallarına özgü bilgiler verilecektir. Oryantasyon Programı aşağıdaki konu başlıkları altında yapılacaktır:


  • Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanımı
  • Dicle Üniversitesi Kütüphanesi Tarafından Sunulan Hizmetler
  • Proje Hazırlama Yöntemi, Proje Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar
  • Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları, Yurt Dışı Eğitim Olanakları
  • Lisansüstü Eğitim Sürecinde Yapılması Gerekenler
  • 100/2000 YÖK Doktora Bursları
  • Tehlikeli Atık Yönetimi
  • Laboratuvar Güvenliği Kuralları (Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Güvenlik)
  • Bilim ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi (DÜPTAM) Tarafından Sunulan Hizmetler
  • Akademik Sunum Hazırlama ve Makale Yazma

18 Eylül 2019, Çarşamba, Kongre Merkezi, Kongre Salonu

(ENSTİTÜLER ORTAK PROGRAMI)


09:30-10:00    Açılış Konuşmaları

                        Diyarbakır Tanıtımı, Klasik Müzik Dinletisi

                        Prof.Dr. Eyyüp TANRIVERDİ , Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

10:00-10:20    Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanımı

                        M. Ali ESMER , Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

                        Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının öğrencilere sunduğu hizmetler ve Öğrenci Bilgi Sistemi (Proliz) hakkında bilgi

                        verilecektir.

 

10:20-10:50    Dicle Üniversitesi Kütüphanesi tarafından sunulan Hizmetler

                        Songül ATLI, D.Ü. Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü

        Kütüphane web sayfasının kullanımı, veri tabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-kaynaklar, kütüphane hizmetleri, İntihal programları, D.Ü yayınları hakkında bilgi verilecektir.

 

10:50-11:10    Proje Hazırlama Yöntemi, Proje Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar                                      

                        Öğr. Gör. Cihat GÜNDÜZ,  AB Proje Ofisi

Araştırma fikrinin nasıl tespit edileceği ve projenin yazılırken hangi temel kriterlere (özgünlük, yaygınlık, uygulanabilirlik vb) sahip olması gerektiği anlatılacaktır. Ayrıca projelere finansman desteği sağlayan kurumlar ve bu kurumların programları hakkında bilgiler verilecektir.

 

11:10-11:40    Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları, Yurt Dışı Eğitim Olanakları    

                        Öğr. Gör. Serkan EKMEN, Erasmus Kurum Koordinatörü

                        Öğrencilere yurt dışı değişim programları ile ilgili bilgiler verilecektir.

 

                        ÖğleArası

 

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORYANTASYON PROGRAMI

13:30-13:45  Açılış Konuşması

                     Prof. Dr. Sevtap SÜMER EKER, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

13 :45-14:15  Lisansüstü Eğitim Sürecinde Yapılması Gerekenler

                     Prof. Dr. Bilal ÇEKİÇ , Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Lisansüstü Eğitim Prosesi, ders kayıtlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, öğrenim süreleri, doktora yeterlik ve tez savunma sınavları vb. konularda öğrenciler bilgilendirilecektir.

 

14:15-14:45  Tehlikeli Atık Yönetimi ve Laboratuvar Güvenliği Kuralları

(Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Güvenlik)

Prof. Dr. Feyyaz DURAP,   D.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

Tehlikeli atıkların tanımlanması, toplanması, taşınması, depolanması ve dikkat edilmesi gereken konular anlatılacaktır. Temel laboratuvar güvenliği ve farklı laboratuvarlarda uygulanan kurallar konusunda, problem anında kimler ile temas edileceği ve ilgili prosedürler hakkında bilgi verilecektir.

 

14:45-15:15  Akademik Sunum Hazırlama ve Makale Yazma

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK , D.Ü. Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Bölüm Başkanı

Akademik bir çalışmanın nasıl sunulması gerektiği, hangi bilgilerin sunumun hangi bölümlerinde verilmesi ve bu sunumların hangi adımlardan oluştuğu anlatılarak sunum sırasında izlenmesi gereken adımlar aktarılacaktır. Makale hazırlama tekniği konusunda genel bilgiler verilecektir. Özellikle atıf yaparken dikkat edilmesi gereken konular ve atıfların nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

 

15:15-15:30  Çay Arası

 

15:30-16:00  100/2000 YÖK Doktora Bursu Alt Alanları

                     Doç. Dr. Ersin KILINÇ, D.Ü. Diyarbakır Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi

100/2000 YÖK Doktora Bursu olanakları, programda yer alan alt alanlar ve Enstitümüzde yürütülen alt alanlar hakkında bilgiler verilecektir.

 

16:00-16:30   Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof.Dr.Birol OTLUDİL , D.Ü. Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ne gidilerek Laboratuvarlar yerinde incelenecek olup, merkezin olanakları, yeni ürün ve üretim yöntemi geliştirilmesine ve bilim ve teknoloji odaklı yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına sunmuş oldukları hizmetler hakkında bilgiler verilecektir.