LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI İLE İLGİLİ DUYURU (GÜNCELLENDİ)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI İLE İLGİLİ DUYURU

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü (tezsiz-tezli yüksek lisans ve doktora) başvuru sonuçları adayın başvuru yapmış olduğu https://obs.dicle.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx adresinden girilerek öğrenilebileceği ekteki listelerde de görülebilir. Kullanıcı adı adayın başvuru için belirlemiş olduğu mail adresi, şifre ise mail adresine gelen 3’ü harf 3’ü de rakamdan oluşan şifredir.

Lisansüstü programlara yerleştirme ölçütlerinde değerlendirme ve yabancı dil puanı hesaplanmayacaktır. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında : ALES Puanının % 60’ı, Lisans Not Ortalamasının % 40’ı, Doktora Programlarında : ALES puanının % 50’si, Lisans Not Ortalamasının % 25’i, Yüksek Lisans Not Ortalamasının % 25’i alınarak hesaplama yapılacaktır.

Başvuru sonuçları aşağıda listelenmiştir.

Asıl olarak yerleşen adayların karşısında “asıl ve sırası”, yedek olarak yerleşenlerin “yedek ve sırası” , yerleşemeyenlerin karşısında ise herhangi ifade yazılmamıştır.

 

Maddi Hatalar İçin İtiraz Ve Değerlendirme

Başlama

Bitiş

23.09.2020

25.09.2020

 

İtirazlar İlgili Enstitünün Mail Adresine veya Faks Numarasına Gönderileceği Gibi Elden de İlgili Enstitü Müdürlüğüne Teslim Edilebilir.

Enstitü Adı

Mail Adresi

Telefon Numarası

Faks Numarası

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

egitimbilens@dicle.edu.tr

0412 241 10 00-8762-8498

0412 241 10 54

Fen Bilimleri Enstitüsü

fbe@dicle.edu.tr

0412 241 10 00-8763-8450

0412 241 10 54

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

sbe@dicle.edu.tr

0412 241 10 00-8777-8461

0412 241 10 54

Sosyal Bilimler Enstitüsü

sobe@dicle.edu.tr

0412 241 10 00-8455-8480

0412 241 10 54

 

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

Başlama

Bitiş

28.09.2020 (08.00)

30.09.2020 (17.00)

 

Kesin kayıt işlemleri https://obs.dicle.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx online olarak alınacaktır

 

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

Başlama

Bitiş

01.10.2020 (08.00)

02.10.2020 (17.00)

 

Kesin kayıt işlemleri https://obs.dicle.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx online olarak alınacaktır

 

Kayıtlar İle İlgili Önemli Notlar

  1. Tezsiz yüksek lisans programı hariç aynı anda iki lisansüstü programa kayıt yapılamayacağından tezli yüksek lisans veya doktora programına yerleşen ve başka bir tezli yüksek lisans veya doktora programında kayıtlı bulunan adayların kesin kayıt yapabilmeleri için diğer programdan kaydını silmeleri gerekir.
  2. Aynı anda herhangi iki programda kayıtlı bulunan/bulunacak aday en son kayıt yaptırdığı programın katkı payını yatırmak zorundadır.
  3. Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıracak adaylar, kesin kayıt işleminden sonra kayıt tarihleri arasında öğrenci numarası ile Türkiye Vakıfbank’a öğrenim ücretini yatıracaklardır.
  4. 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS (Yabancı Dil Sınavı) sonuçları açıklandıktan sonra yabancı dil koşulu bulunan yüksek lisans programları için en az 40 puan, doktora programları için ise en az 55 puana sahip olmayan adayların kayıtları iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar herhangi bir hak iddia edemeyecekler.