KONUT TAHSİS TALEPLERİNE İLİŞKİN PUANLAMA LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ

        

KONUT TAHSİS TALEPLERİNE İLİŞKİN PUANLAMA LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ

            2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunun 20.10.2016 tarih ve 2016/10-1 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hükümleri çerçevesinde 2020 yılı içerisinde lojman dağıtımına esas olmak üzere akademik ve idari personel puan sıralama listesi oluşturulacaktır. Konut tahsis talebi olan akademik ve idari personelin başvuru için, Üniversitemiz web sitesi üzerinden Lojman Başvuru Sistemini ( http://services.dicle.edu.tr/lbs/ ) kullanarak, 02.12.2019 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayıp 31.01.2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar internet şifreleriyle sisteme giriş yapıp başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 02.12.2019

                                                                                                                    REKTÖRLÜK

 

 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR :

1- Belirtilen tarihler arasında Lojman Başvuru Sistemini kullanarak başvuruda bulunmayan akademik ve idari personel 2020 yılında yapılması planlanan tüm lojman dağıtım dönemlerinde lojman seçme hakkını kaybedecektir.

2- Akademik ve idari personelin Lojman Başvuru Sisteminde yeni başvuru sekmesini tıklayarak açılan sayfada istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurması ve ekli belgeler bölümüne de kendisi ve eşine ait e-devlet’ten alabilecekleri tapu kaydı ile nüfus aile tablosunu eklemesi gerekmektedir. Belge eklemeyen ya da yanlış belge ekleyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır .

3- Başvuru yapan personel görev yeri olarak kadrosunun bulunduğu yeri seçecektir.

4- Personelin yaptığı başvurular, kadro yeri birim amiri tarafından kontrol edildikten sonra onaylanması durumunda işleme alınacaktır. Birim amiri onay sürecinin başvuru yapan personel tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

5- Lojman Başvuru Sistemiyle ilgili teknik sorunlar için dahili 2012 Serkan DİRİARIN ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Şifresi olmayan ya da giriş yapmakta sorun yaşayan personel dahili 2018 Mehdi KARAHAN ile görüşebilirler.