KONUT TAHSİS TALEPLERİNE İLİŞKİN PUANLAMA LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ


KONUT TAHSİS TALEPLERİNE İLİŞKİN PUANLAMA LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ

            2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunun 26.10.2016 tarih ve 2016/10-1 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hükümleri çerçevesinde 2019 yılı içerisinde lojman dağıtımına esas olmak üzere akademik ve idari personel puan sıralama listesi oluşturulacağı, konut tahsis talebi olan akademik ve idari personelin başvuru için, Üniversitemiz web sitesi üzerinden Lojman Başvuru Sistemini ( http://services.dicle.edu.tr/lbs/ ) kullanarak, 19.11.2018 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayıp 31.12.2018 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar internet şifreleriyle sisteme giriş yapıp başvuruda bulunmaları gerektiği 19.11.2018 tarihli duyurumuzla tüm personele bildirilmişti.

           Akademik ve idari personelin Lojman Başvuru Sisteminde istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurması ve ekli belgeler bölümüne de kendisi ve eşine ait e-devlet’ten alabilecekleri taşınmaz listesini gösteren tapu bilgileri sorgulama belgesi ile nüfus aile tablosunu eklemesi gerektiği bildirildiği halde bazı personelin bu belgeleri eklemediği tespit edilmiş olup, belge eklemeyen yada yanlış belge ekleyen personelin başvuruları, Lojman Başvuru Sisteminde gerekli açıklama yapılarak, düzeltilmek üzere iade edilmiştir. Başvuru yapmış tüm personelin Lojman Başvuru Sistemine girerek başvurularını kontrol edip onaylanmamış olanların gerekli düzeltmeleri yapıp başvurularını göndermeleri gerekmektedir.

           Üniversitemizde yeni göreve başlayan veya nakille gelen personel ile yukarıda belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunamayan personel için Kamu Konutları Yönetmeliği 14. maddesi hükmü çerçevesinde Lojman Başvuru Sistemi açık olup, ocak ayı sonuna kadar başvurularını yapabileceklerdir.11.01.2019

                                                                                                                    REKTÖRLÜK