Kiraya Verilen Taşınmazlardan Covid-19 Salgını Nedeniyle 3 (Üç) Ay Kira Alınmamasına İlişkin Duyuru

Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kiraya verilen taşınmaz iş yerlerinden İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen kantin, büfe, kafeterya, lokanta, çay ocağı vb. gibi iş yerlerinden 16.03.2020-15.06.2020 tarihleri arasında 3 (Üç) aylık kira alınmaması Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmüştür.

İlanen duyurulur.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ