İLETİŞİM
Dicle Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü 
21280 Diyarbakır 

Tel:  (0 412) 248 82 17
Fax:  (0 412) 248 82 18

Bölüm Sekreteri:Mehmet Kılınç(Dahili Numara: 3561)