Hasta Bakım Personeli Sürekli İşçi Evrak Teslim Süreci

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesi düşünülen 38 (otuz sekiz) adet Hasta Bakım Elemanı için başvuruda bulunan ve ekte isimleri yer alan adayların başvuru evraklarını 24/06/2020 - 29-06-2020 tarihleri arasında online olarak personelbasvuru.dicle.edu.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Online olarak evrak yükleme aşamasında sıkıntı yaşayan kişilerin istenilen başvuru evraklarını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sürekli işçi birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Bu ilan tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. Belgelerini ibraz etmeyen veya eksik teslim eden adaylar noter kurasına alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

 

HASTA BAKIM ELEMANI PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER

·   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·   Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

·   Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

·   Diploma/Mezuniyet Belgesi (Fotokopisi veya E-devlet üzerinden alınacak çıktısı)