HASTA BAKIM ELEMANI EVRAK TESLİMİ SONUCU ATAMA LİSTESİ

  Üniversitemizde çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 38 (otuz sekiz) adet Hasta Bakım Elemanı sürekli işçi alımı için ilana verilen ve başvuruda bulunan adayların 10/07/2020 tarihinde, Diyarbakır 4.Noterliği tarafından gerçekleştirilen kura sonrasında belirlenen adaylardan alınan belgeler sonucunda atanmaya hak kazanan ekte isimleri belirtilen toplam 38 (otuz sekiz) kişinin, 24.07.2020- 29.07.2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük Binasında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesini imzalamak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde (yasal nedenler hariç) belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalamayan ve evraklarını teslim etmeyen adaylar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların yerine yedek listeden sıraya göre atama yapılacaktır.

  7201 sayılı Tebligat Kanununca bu ilan tebliğ hükmünde sayılır.  İlanen tebliğ olunur.