GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUCU

Üniversitemiz Personeli için yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı işlemleri tamamlanmıştır. Sınava itiraz süresi ilan tarihi itibariyle 5 (beş ) iş günüdür.

İlgililere ilanen duyurulur.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü