DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI SONUCU BELGE TESLİM EDECEK YEDEK ADAYLAR

      Üniversitemizde çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek olan;

    12 (on iki) adet Temizlik Personeli sürekli işçi alımına ilişkin Türkiye İş Kurumu tarafından ilana verilen ve Diyarbakır 4.Noterliği tarafından 10.07.2020 tarihinde, Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura sonucunda asıl aday olarak seçilenler arasından başvuru şartlarının tamamını taşımayanlar ile evrak teslim etmeyen kişilerin yerine noter kurasındaki sıralamaya göre yedek aday olarak belirlenen;

   Temizlik İşçileri için kırk yedi (47) ve kırk sekizinci (48) adayın adı, soyadı ekteki listede belirtilmiştir. Ekte isimleri belirtilen personelin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte 29.07.2020 – 04.08.2020 tarihleri arasında (Salı Günü) saat 17.00’a kadar Personel Daire Başkanlığı (Sürekli İşçi Personel Bürosuna) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan, başvurular kabul edilmeyecektir. 7201 sayılı Tebligat Kanununca bu ilan tebliğ hükmünde sayılır. İlanen tebliğ olunur.


TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMINDA

YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  2. Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
  3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
  4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
  5. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
  6. Diploma/Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
  7. Temizlik Hijyen Belgesi