DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV TAKVİMİ

Üniversitemize 15 (on beş) Temizlik Görevlisi, 10 (on) Temizlik Görevlisi (Engelli) ve 5 (beş) Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 30 sürekli işçi alımına ilişkin İş-Kur tarafından 15/01/2020-20/01/2020 tarihleri arasında ilana verilen ve başvuruda bulunan adayların 31/01/2020 tarihinde gerçekleştirilen noter kurası sonrasında asıl ve yedek adaylardan belgelerini teslim eden ve sözlü sınava girmek için gerekli başvuru şartlarını taşıyan adayların listesi ekte yer almakta olup sözlü sınav yeri, tarihi ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

             Sınava girecek adayların nüfus cüzdanları ile birlikte sınav günü ve saatinde belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi gereği bu duyuru tebliğat mahiyetinde olup adayların adresine posta yolu ile ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

             İlanen duyurulur.

 

SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

    UNVAN

SÖZLÜ SINAV  GÜNÜ VE SAATİ

SÖZLÜ SINAV YERİ

AÇIKLAMA

Temizlik Görevlisi           (Genel)

 

26/ 02/ 2020

 

Saat: 09.00/….

 

Dicle Üniversitesi  Rektörlük Binası Giriş Katı

-Belirtilen tarih ve saatte sözlü sınava katılmayan adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedeceklerdir.

Temizlik Görevlisi (Engelli)

27/ 02/ 2020

Saat: 09.00/….

 

Dicle Üniversitesi  Rektörlük Binası Giriş Katı

-Belirtilen tarih ve saatte sözlü sınava katılmayan adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedeceklerdir.

Güvenlik Görevlisi

28/ 02/ 2020

Saat 09.00/….

Dicle Üniversitesi  Rektörlük Binası Giriş Katı

-Belirtilen tarih ve saatte sözlü sınava katılmayan adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedeceklerdir.