ARA SINAV ARAŞTIRMA ÖDEVİ ÇALIŞMASINI YÜKLEYEMEYEN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DUYURU

ÖĞRETİM ELEMANI TARAFINDAN ARA SINAV İÇİN VERİLEN ARAŞTIRMA  ÖDEVİ ÇALIŞMASINI MAZERETİ SEBEBİYLE DUZEM ONLİNE ÖĞRETİM PORTALINA YÜKLEYEMEYEN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DUYURU

 

            16 Mayıs 2020 tarihine kadar ara sınav için verilen araştırma ödevi çalışmasını mazereti sebebiyle DUZEM Online Öğretim Portalına yükleyemeyen öğrenciler, kendilerine ait öğrenci otomasyonu sisteminde bulunan “Başvuru İşlemleri-Mazeret Sınavı Başvurusu” sekmesinden, ödev çalışmasını yükleyemedikleri ders veya dersleri seçmeleri ve seçtikleri dersler için ayrıca başvuru yapmaları halinde, başvuruları değerlendirmeye alınacak ve başvurusu uygun görülen öğrenciler araştırma ödevi çalışmalarını yine DUZEM Online Öğretim Portalı üzerinden yükleyeceklerdir.

           

Faaliyet Adı

Bitiş Tarihi

Mazereti Bulunan Öğrencilerin OBS’den Başvuruları

22 Mayıs 2020

Mazeret Sebebiyle Başvuruda Bulunan Öğrencilerin Ara Sınav İçin Araştırma Ödevi Çalışmalarını Portala Yüklemeleri

31 Mayıs 2020

 

İlgili öğrencilerimize duyurulur.