Akademik Teşvik Süreç Takvimi Revize Edildi

Sistem erişim: http://akademiktesvik.dicle.edu.tr


Süreç

Son Tarih

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuruların başlaması (YÖKSİS çıktısı ve online otomasyon sistemi beyan formu çıktısı eklenmelidir)

 

21 Ocak 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru için SON TARİH

 

17 Şubat 2020

Başvuruların Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından incelenip değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili dekanlıklara ve müdürlüklere teslim edilmesi için SON TARİH

 

24 Şubat 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının değerlendirme kararlarının Dekanlıklar ve Müdürlükler tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi için SON TARİH

 

25 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda nihai kararların verilmesi ve sonuçların üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi

 

3 Mart 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına itiraz için SON TARİH

 

8 Mart 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından itirazların değerlendirilerek kesin karara bağlanması ve sonuçların üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi için SON TARİH

 

11 Mart 2020