Akademik Teşvik İle İlgili Duyuru

Akademik teşvik yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi gazetede 17 Ocak 2020 tarihinde yayımlanmış olup, öğretim elemanlarımızın 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri bilimsel faaliyetlerine yönelik olarak akademik teşvik başvuruları, 21 Ocak 2020 tarihinden itibaren Dicle Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Online Başvuru Sistemi üzerinden yürütülecektir. Süreç ile ilgili tüm bilgi ve belgelere aşağıda linki verilen web adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik-tesvik-portali