Akademik Teşvik Başvuru Duyurusu

2019 yılı faaliyetlerini içeren Akademik Teşvik Ödeneği başvuru, değerlendirme ve ilan süreçleri giriş bilgileri daha sonra paylaşılacak olan Dicle Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Online Başvuru Sistemi üzerinden yürütülecektir. Süreç ile ilgili tüm bilgi ve belgelere ilgili web adresinden ulaşılabilmektedir. http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik-tesvik-portali