2020 SÖZLEŞME YILI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

 

  

T.C

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2020 – 2021 AKADEMİK YILI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 

 

2020-2021 akademik yılı için de Erasmus+ Programı kapsamında AB Üyesi ülkelerde  staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri: 06 Ekim 2020 – 06 Kasım 2020

 

Başvuru koşulları:

1-Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.

2-Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamaları transkript notları 100 üzerinden en az 58yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 100 üzerinden 65 olmalıdır.

3-Programdan yararlanabilmek için öğrencilerimizin en az B1 yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir (Başvuran adayların, B1 düzeyinde yapılacak olan dil sınavlarından 60 puan barajını geçmeleri gerekmektedir).

4-Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan 60 ve üstü puan almış öğrenciler de başvuruda bulunabilirler. Söz konusu öğrencilerin almış oldukları puanlar, yazılı sınava sayılacak ancak bu öğrencilerin de sözlü sınava girmeleri zorunludur.

5-Erasmus Staj Hareketliliği için 35 kişilik kontenjan yer almaktadır. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir.

6-Başvurular elektronik ortamda mail ile (erasmusbasvuru@dicle.edu.tr) yapılacak olup, başvuru formu duyuru ekinde yer almaktadır.Elden başvuru Kabul edilmeyecektir.

7-İsteyen öğrencilerin maddi destekten feragat edebileceği: Maddi destek istemeyen aday öğrenciler bu hususu beyan etmelidirler( başvuru formunda ilgili bölüm doldurulacak).

8--Stajın asgari süresi(2 ay) altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.

9-Faaliyet 30 EYLÜL 2021 tarihinden önce tamamlanmış olmalıdır.

 

Başvuru Belgeleri:

1.       Başvuru Formu (Duyuru ekinden temin edilebilir)

2.       Transkript (Güncel tarihli, öğrenci işlerinden onaylı)

 

 

Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi  %50
Dil seviyesi  %50
(Toplam 100 puan üzerinden)
Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazilere ve onların çocuklarına +10 puan
Programdan daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)  -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan

Başvuru sırasında staj kabul mektubu bildirme +10 Puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

 

Önemli Not: Şehir dışında bulunup onaylı transkript almakta zorlanan öğrencilerimiz kendi otomasyon sistemine giriş yaparak
belge talebi oluşturabilir ve e imzalı belge talebinde bulunabilir. E imzalı transkriptler de başvurularda kabul edilmektedir. 

Başvuru formunun imza dışında kalan bölümlerinin bilgisayar ortamında hazırlanması ve fotoğrafların önceden yapıştırılmış olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ

 


Başvuru Süresi

06 Ekim 2020 – 06 Kasım 2020

( mail ile erasmusbasvuru@dicle.edu.tr adresine yapılacaktır. Elden başvuru alınmayacaktır.)

Yabancı dil sınavının yapılması.

Yabancı dil sınav yeri ve tarihi : Başvuru sürecinde ilan edilecektir.