2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır


2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.

 

“2019 ve 2020 Sözleşme” yılı Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında yurt dışında "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 06 Şubat 2020 tarihinde başlamıştır 06 Mart 2020 saat 15.30'da son bulacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenen belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu  (Aşağıda dosya ekinde bulabilirsiniz) GÜNCELLENDİ!  
 • Form bilgisayar üzerinden doldurulmalıdır. Elle doldurulan başvurular kabul edilmemektedir. Forma fotoğraf önceden yapıştırılmış olmalı ve imza atılmalıdır. İmzasız ve fotoğrafsız formlar kabul edilmeyecektir. İletişim bilgilerinizi lütfen dikkatle doldurunuz.
 • Formun çıktısını belirtilen tarihlerde ofisimize teslim etmeyenler programdan faydalanamayacaktır. Lütfen bilgilerinizi dikkatle doldurunuz.
 • Transkript (Son bir ay içerisinde alınmış olmalı) (Öğrenci işlerinden imzalı alınacak)

 Başvuru için istenen koşullar ve hibe miktarları:

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Başvuruda bulunmak için yapılacak olan yabancı dil sınavından başarılı olmak ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları üzerinden en az 2,20 (100 üzerinden 58)yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden 65) olmalıdır.
 • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü  sınav sonuçları, YDS sonuçları, YÖKDİL sonuçları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir(Yabancı Dil sınav sonucu teslim eden öğrencilerin de sözlü sınava girmesi zorunludur).
 • Öğrenim görmek  isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 60 ve üstü puan almış olan öğrenciler, almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir(Söz konusu öğrencilerin skorları yazılı sınavlara sayılacak, bu adaylar da sözlü sınava girmek zorundadırlar). Ayrıca, başvuru belgelerine sınav sonuç belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.
 • Öğrenim hareketliliği için 70 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Söz konusu listede süreç içinde değişiklikler olabilir.
 • Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaklardır.
 • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere  (belgelenmesi kaydıyla )

+10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama  (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme  ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 • ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için aşağıdaki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden  dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi imkanları ile hibesiz olarak bu programdan yararlanabilir.
 • Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan sınav tarihleri:

Yazılı Sınav: 11 Mart 20120 Çarşamba Saat:10.00

Sözlü sınav: 16 Mart 2020 Pazartesi Bütün Gün

                       17 Mart 2020 Salı Bütün Gün

                       18 Mart 2020 Çarşamba  Bütün Gün

                       19 Mart 2020 Perşembe Bütün Gün (İhtiyaç durumunda)

Hayat Pahallılığına Göre Ülke Türleri

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

 

 
06.03.2020 saat 15.30 itibariyle yeni başvuru alınmayacaktır. Elle doldurulan başvurular geçersiz sayılacaktır.