2019 – 2020 SÖZLEŞME YILI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

2019 – 2020 AKADEMİK YILI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 

2019-2020  akademik yılı için de Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı başvuruları, 12 Eylül 2019 - 10 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 

 

Başvuru koşulları:

1 -Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.

2 -Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamaları transkript notları 100 üzerinden en az 58yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 100 üzerinden 65 olmalıdır.

3 -Programdan yararlanabilmek için öğrencilerimizin en az B1 yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir (Başvuran adayların, B1 düzeyinde yapılacak olan dil sınavlarından 60 puan barajını geçmeleri gerekmektedir).

4-Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan 60 ve üstü puan almış öğrenciler de başvuruda bulunabilirler. Söz konusu öğrencilerin almış oldukları puanlar, yazılı sınava sayılacak ancak bu öğrencilerin de sözlü sınava girmeleri zorunludur.

5 -Erasmus Staj Hareketliliği için 35 kişilik kontenjan yer almaktadır. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir.

6 -Başvurular D.Ü. Yabancı  Diller Yüksekokulunda bulunan Erasmus Koordinatörlüğüne şahsen yapılacak olup, başvuru formu duyuru ekinde yer almaktadır.

 

Başvuru Belgeleri:

1.       Başvuru Formu (Başvuru formu aşağıdaki ekte yer almaktadır.)

2.       Transkript (Güncel tarihli, öğrenci işlerinden onaylı)

 

Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi  %50
Dil seviyesi  %50
(Toplam 100 puan üzerinden)
Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazilere ve onların çocuklarına +10 puan
Programdan daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)  -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan

 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

 

Başvuru formunun imza dışında kalan bölümlerinin bilgisayar ortamında hazırlanması ve fotoğrafların önceden yapıştırılmış olması gerekmektedir. 10.10.2019 saat 16.00 itibariyle yeni başvuru alınmayacaktır.