2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) DUYURUSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) DUYURUSU

 

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT YENİLEME VE HARÇ YATIRMA TARİHLERİ

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Başlangıcı

04 Eylül 2019- 00:00

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Bitişi (Ön Lisans ve Lisans)

11 Eylül 2019-23:59

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Bitişi (Yüksek Lisans ve Doktora)

12 Eylül 2019-23:59

DANIŞMANLARIN DERS KAYITLARI ONAYLAMA TARİHLERİ

Başlama-Bitiş (Ön Lisans ve Lisans)

04 Eylül 2019- 12 Eylül 2019 23:59

Başlama-Bitiş (Yüksek Lisans ve Doktora)

04 Eylül 2019- 13 Eylül 2019 23:59

MAZERET KAYITLARI

Mazeret Kayıtları / Ekle-Bırak ve Ders Kaydı Değişikliği (Danışman gözetiminde yapılacaktır)

16 Eylül-20 Eylül 2019 17:00

 

 

 1. Öğrencilerimiz, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde kendi otomasyon sayfasından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına ait sorumlu oldukları derslerin yanı sıra varsa alt yarıyıllardan başarısız / devamsız oldukları veya varsa çeşitli sebeplerle dönemi içerisinde alamadıkları dersleri de (devamı alınmayan dersin bulunduğu sınıftan seçilmesi), seçmek ve kesinleştir butonunu tıklayarak kesinleştirmek zorundadırlar. Kesinleştirilmeyen ders kayıtları danışmanın onayına gelmeyeceğinden, öğrencilerimizin mutlaka seçtikleri dersin kesinleştirme işlemini de yapmaları gerekir.

 

 1. İlgili danışmanlar, yukarıda belirtilen tarihler arasında öğrenci tarafından seçilen dersleri sınıflar bazında inceleyerek varsa alt dönemlerden kalan başarısız/devamsız veya çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alınmayan derslerin de ders kaydına eklenip eklenmediğini kontrol ederek süresi içerisinde onaylamaları gerekir.

 

 1. Yeni kaydolan önlisans ve lisans öğrencileri (birinci sınıf öğrencileri), güz yarıyılında kayıt yenilemek zorunda olmayıp, ders kayıtları tarafımızca toplu olarak yapılmaktadır. Ancak, söz konusu öğrenciler, bahar yarıyılından itibaren ders kayıt işlemlerini kendileri yapacaklardır. Öğrenim ücreti veya katkı payı yatırmak zorunda olan öğrenciler ise yukarıda belirlenen tarihler arasında öğrenci numarası ile Vakıfbanka belirlenen tutarı yatıracaklardır.

 

 

 1. Normal öğrenim süresi içerisinde olan birinci öğretim öğrencileri harç yatırmadan sadece ders kaydı yapacaklar, normal öğrenim süresini aşmış olan birinci öğretim öğrencileri ise katkı payını (harç) öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesinin normal öğretim hesabına yatırarak ders kaydı yapacaklardır. (Diyarbakır dışından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp Vakıflar Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)

 

 1. İkinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretini öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesinin ikinci öğretim hesap numarasına yatıracaklardır. (Diyarbakır dışından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp Vakıflar Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)

 

 1. Lisansüstü normal örgün öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler normal öğrenim süresi içinde katkı payını yatırmadan sadece ders kayıt işlemini yapacaklardır. (Tezsiz Yüksek Lisans için normal süre 3 dönem, Tezli Yüksek Lisans için 4 dönem, Yüksek Lisans Diplomasıyla Doktora programlarına kayıt yapanlar için 8 dönem, Lisans Diplomasıyla Doktora programlarına kayıt olanlar için ise 10 dönemdir.) Bu süreleri aşan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını yatırmak zorundadırlar.

 

 1. Tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunca ilgili dönem için belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. (Programın asgari öğrenim süresi olan 3 yarıyıl içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayanlar program için belirlenen öğrenim ücretinin, programdaki derslerinin kredisine bölünmesi sonucunda bulunan oranı kredi başına ücret olarak öderler. Kredisiz olan dönem projesi veya alan araştırması dersinden dolayı dönem uzatan öğrenciler öğrenim ücreti yatırmak zorunda değildirler.)

 

 1. Normal örgün öğretimde (birinci öğretim) okuyan Şehit ve Gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenimleri boyunca katkı payından muaftırlar.

 

 1. İkinci öğretim programlarında okuyan şehit ve gazi çocukları programın normal öğrenim süresi içerisinde öğrenim ücretinden muaftırlar. Engelli öğrenciler de engel oranı kadar öğrenim ücreti indiriminden faydalandırılırlar. Ancak, ikinci öğretim programının normal öğrenim süresini aşan şehit ve gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını yatırmak zorundadırlar.

 

 1. Değişim programları veya özel öğrenci statüsünde Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir.

 

 1. İlgili dönemde dersi bulunmayan öğrenciler ile kayıt donduran öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmak zorunda değildirler.

 

 1. Suriye uyruklu öğrenciler ile mavi kart sahibi öğrenciler hariç olmak üzere yabancı uyruklu öğrenciler, kendileri için belirlenmiş olan öğrenim ücretini ödeyerek ders kayıtlarını yapacak ve danışmanlarına onaylatacaklardır.

 

 

 1. 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren katkı payı (harç) ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6.maddesi gereğince; Açık ve Uzaktan öğretim ile lisansüstü eğitim dâhil olmak üzere, aynı anda iki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler (ikinci öğretim programları hariç), son kayıt yaptıkları programın katkı payını yatırmak zorundadırlar. Bu durumdaki öğrenciler herhangi bir programdaki kaydını dondurduklarını veya sildirdiklerini belgelendirmeleri durumunda katkı payını yatırmayacaklardır.