2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dönem Sonu (Final)-Bütünleme ve Tek Ders Sınavları İle İlgili Duyuru

Dicle Üniversitesi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Dönem Sonu (Final)-Bütünleme ve Tek Ders Sınavları İle İlgili Duyuru

 

            Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavı faaliyetleri aşağıdaki takvime bağlı kalınarak DUZEM Online Öğretim Portalı üzerinden araştırma ödevi/proje vs. şeklinde yapılmasına 13 Mayıs 2020 tarih ve 9 sayılı Üniversitemiz Senatosu oturumunda karar verilmiştir.

 

DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV TARİHLERİ

14-17 Mayıs 2020

tarihleri arasında öğretim elemanları DUZEM Online Öğretim Portalı üzerinden araştırma ödevi konusunu yükleyeceklerdir.

18-Mayıs-7 Haziran 2020

tarihleri arasında öğrenciler, araştırma ödevi çalışmalarını aynı portal üzerinden yükleyeceklerdir.

8-14 Haziran 2020

tarihleri arasında öğretim elemanları final notunu öğrenci otomasyonuna gireceklerdir.

BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ

12-14 Haziran 2020

tarihleri arasında öğretim elemanları DUZEM Online Öğretim Portalı üzerinden araştırma ödevi konusunu yükleyeceklerdir.

15-21 Haziran 2020

tarihleri arasında öğrenciler, araştırma ödevi çalışmalarını aynı portal üzerinden yükleyeceklerdir.

22-28 Haziran 2020

tarihleri arasında öğretim elemanları bütünleme notunu öğrenci otomasyonuna gireceklerdir.

TEK DERS SINAV TARİHLERİ

Dönemine bakılmaksızın dersin devamını alıp tek dersten başarısız olan öğrenciler için öğretim elemanları             29 Haziran 2020 tarihine kadar DUZEM Online Öğretim Portalı üzerinden araştırma ödevi konusunu yükleyeceklerdir.

Öğrenciler, 03 Temmuz 2020 tarihine kadar öğretim elemanı tarafından verilen araştırma ödevini yine aynı portal üzerinden yükleyeceklerdir.

 

Kontenjanlı Uzaktan Eğitim Programlarının (İLİTAM ve ZOLİTAM) final ve bütünleme sınavları ve Tıp Fakültesi 1,2,3,4 ve 5. sınıfları ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavları, DUZEM ve ilgili akademik birimlerin uygun göreceği tarihlerde LMS programı üzerinden online olarak yapılacaktır.

Engelli öğrencilerimizin Uzaktan Eğitim yoluyla yapılan sınavlarında birimlere gönderilen “Dicle Üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Sınav Uygulamaları” Yönergesine uygun hareket edilecektir.

 

DUZEM Online Öğretim Portalında Yapılmayan Ve Senato Kararı Sonrası Portalda Yapılmasına Karar Verilen Uygulamalı Dersler/Sınavlar

Uygulama Şekli

Araştırma Ödevi/Proje/Video vs.

Dönem Sonu Sınavı İçin Araştırma Ödevi Konusunun Portala Yüklenmesi

(Diş Hek.Fak. 1,2 ve 3.sınıfları ile 4.ve 5.sınıfları teorik derslerin final sınavları dâhil)

14-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında

Öğrencilerin Çalışmalarını Portala Yüklemesi

18 Mayıs- 7 Haziran 2020 tarihleri arasında

Final Notlarının Öğrenci Otomasyonuna Girilmesi

8-14 Haziran 2020 tarihleri arasında

Bütünleme Sınavı İçin Araştırma Ödevi Konusunun Portala Yüklenmesi

(Diş Hek.Fak. 1,2 ve 3.sınıfları ile 4.ve 5.sınıfları teorik derslerin bütünleme sınavları dâhil)

12-14 Haziran 2020 tarihleri arasında

Öğrencilerin Çalışmalarını Portala Yüklemesi

15-21 Haziran 2020 tarihleri arasında

Bütünleme Notlarının Öğrenci Otomasyonuna Girilmesi

22-28 Haziran 2020 tarihleri arasında

Bitirme Projeleri

15 Haziran 2020 tarihinden sonra ilgili birim yönetim kurullarınca planlanacaktır.

Veteriner Fakültesi İntörn Eğitimi Uygulaması

Diş Hekimliği Fakültesi 4.ve 5.sınıfları Klinik Pratik Dersleri-Uygulamaları

Tıp Fakültesi İntörn Eğitimi

01 Hazirana kadar Uzaktan Eğitim Sistemi LMS üzerinden canlı olarak yürütülecektir.

01 Haziran-03 Temmuz 2020 tarihleri arasında ise yüz yüze hastane ortamında yapılacaktır.