2. ORYANTASYON PROGRAMI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2. ORYANTASYON PROGRAMI

 

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Lisansüstü öğrencilerine tez çalışma süreci ve bundan sonraki araştırma hayatını kolaylaştıracak ve destekleyecek bir ‘Lisansüstü Oryantasyon Programı’ düzenlenecektir.

10 Şubat 2020 tarihinde Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi E Salonu’ nda gerçekleştirilecek olan 2.Oryantasyon Programına, Enstitümüze yeni kaydolan öğrenciler ile eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler katılabileceklerdir. Oryantasyon programında Enstitümüze kayıtlı öğrencilere Lisansüstü Eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları Enstitümüz Anabilim Dallarına özgü bilgiler verilecektir. 2.Oryantasyon Programı aşağıdaki konu başlıkları altında yapılacaktır:


  • Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanımı
  • Dicle Üniversitesi Kütüphanesi Tarafından Sunulan Hizmetler
  • Proje Hazırlama Yöntemi, Proje Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar
  • Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları, Yurt Dışı Eğitim Olanakları
  • 100/2000 YÖK Doktora Bursları


10 Şubat 2020, Pazartesi,

Kültür ve Kongre Merkezi, E Salonu


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2. ORYANTASYON PROGRAMI

 

13:30-14:15    Açılış Konuşmaları

                        Diyarbakır, Dicle Üniversitesi ve Fen Bilimleri Enstitüsünün Tanıtımı

Prof. Dr. Sevtap SÜMER EKERFen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Talip GÜL , Dicle Üniversitesi Rektörü ( Tensip Buyururlarsa)

                            

 

14:15-14:30    Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanımı

                        M. Ali ESMER , Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının öğrencilere sunduğu hizmetler ve Öğrenci Bilgi Sistemi (Proliz) hakkında bilgi verilecektir.

 

14:30-14:50    Dicle Üniversitesi Kütüphanesi tarafından sunulan Hizmetler

                        Songül ATLI, D.Ü. Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü

            Kütüphane web sayfasının kullanımı, veri tabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-kaynaklar, kütüphane hizmetleri, İntihal programları,

         D.Ü yayınları hakkında bilgi verilecektir.

 

14:50-15:10    Ara Çay-Kahve Molası

 

15:10-15:30    Proje Hazırlama Yöntemi, Proje Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar                                      

                       Öğr. Gör. Cihat GÜNDÜZ,  AB Proje Ofisi

Araştırma fikrinin nasıl tespit edileceği ve projenin yazılırken hangi temel kriterlere (özgünlük, yaygınlık, uygulanabilirlik vb) sahip olması gerektiği anlatılacaktır. Ayrıca projelere finansman desteği sağlayan kurumlar ve bu kurumların programları hakkında bilgiler verilecektir.

 

15:30-15:50    Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları, Yurt Dışı Eğitim Olanakları    

                        Öğr. Gör. Serkan EKMEN, Erasmus Kurum Koordinatörü

Öğrencilere yurt dışı değişim programları ile ilgili bilgiler verilecektir.


15:50-16:10      100/2000  YÖK Doktora Bursları

Doç. Dr. ErsinKILINÇ, Diyarbakır Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi

100/2000 YÖK Doktora Bursu olanakları, programda yer alan altalanlarveEnstitümüzdeyürütülenaltalanlarhakkındabilgilerverilecektir.