Üniversitemiz Senatosu 2020 Yılı 11. Oturumunu Online Olarak Gerçekleştirdi
Üniversitemiz Senatosu 2020 Yılı 11. Oturumunu Online Olarak Gerçekleştirdi

Dicle Üniversitesi Senatosu, 18.06.2020 tarihinde Rektör Prof. Dr. Talip GÜL başkanlığında toplandı. Senatonun 2020 yılı 11 sayılı oturumu online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Rektör GÜL tarafından eğitim-öğretim, sınavlar, uygulama dersleri, stajlar gibi hususlarda senato üyelerine bilgi verildikten sonra gündem maddeleri görüşüldü. 2019-2020 yılı yaz öğretimi konusu da Senato gündeminde ele alındı.