Covid-19 Önlemleri Yürütme Komisyonu

Dicle Üniversitesi Covid-19 Önlemleri Yürütme Komisyonu17/03/2020 tarih ve 33425 sayılı Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Oluru ile kurulan “ Dicle Üniversitesi Covid-19 Önlemleri Yürütme Komisyonu ”, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp TANRIVERDİ’nin başkanlığında ve Genel Sekreter Dr. Kenan YAKUBOĞLU, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Günay SAKA, Doç. Dr. Tahsin ÇELEPKOLU, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem MERMUTLUOĞLU, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet KARAKAPLAN, Dış İlişkiler Ofisinden Doç. Dr. Faruk GÖKÇE, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Necim ÇELİK, SKS Daire Başkanı Abdullah GETİREN, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı M. Şefik DORU’nun üyeliğinde  kurulduğu tarihten itibaren her hafta gerçekleştirilen toplantılarla başta; eğitim faaliyetleri, öğrenci ve personel işleri, yemekhaneler, konukevleri, basın açıklamaları, kampüs içindeki sahipsiz hayvanlar, yaban hayvanları, hijyen önlemleri,  maske atık kutuları, kampüs ve lojman alanları, uluslararası öğrenciler gibi birçok konuda gerekli önlemlerin alınması yönünde kararlar alarak bu kararların takibini gerçekleştirmektedir.