İslam Tarihi ve Sanatları

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ BAŞKANI:

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER

1- İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER

2- Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER

3- Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. M. Sait MERMUTLU

4- Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. M. Sait MERMUTLU

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu SAYLIK

 

Arş. Gör. Ömer GÜNAN

Arş. Gör. Cenap AYİK

TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI

-

TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Sacide AKCAN

Arş. Gör. Osman ŞENLİK

TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI

-