Diyarbekir Şeriyye Sicilleri


Dekanlığımızca, KARACADAĞ KALKINMA AJANSI ve DÜBAP desteğiyle Diyarbakır Kadı Sicilleri’nin ve Divan-ı Humayûn’un Diyarbakır’la ilgili Ahkâm Defterlerinin  transkripsiyonu yapılmaktadır. Bu proje, tarih, hukuk, sosyoloji  vb. pek çok bilim alanı için son derece önemli ve güvenilir bir kaynak teşkil etmektedir. Özellikle akademik çalışma yapanlar için bulunmaz bir kaynaktır. Bu çalışmanın, bugüne kadar Diyarbakır’da  sosyal alanda yapılan en büyük ve en faydalı projelerden biri olduğuna inanıyoruz. Bu güne kadar, bu eserden yararlanılarak yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda makale, kitap ve tez çalışması yapılmıştır.

Şer’iyye sicilleri ile Ahkâm defterlerinin toplamı 36.929 sayfadır. Siciller 17. yy.'da başlamış 20. yy.'da sona ermiş; Ahkâm defterleri ise 18. yy.'da başlamış 1875 yılında sona ermiştir.

Bugüne kadar Ahkâm Defterlerinin yaklaşık tamamı ile 17. ve 18. yüzyıllara ait Sicillerin transkripsiyonu tamamlanmış durumdadır. Transkripsiyon çalışması devam etmektedir.

Desteğin devam etmesi halinde Sicillerle  Ahkam defterlerinin tamamını basmayı hedeflemekteyiz. İkisinin toplamı 150 cilt civarında olabilir.

Twitter@dbekirsicilleri